Studia za granicą

Popularne kierunki / Pozostałe kraje / Wpisy

Wykształcenie przyszłości. Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika

Szkolnictwo wyższe w Koszycach ma tradycję sięgającą XVII wieku i trwającą niemal nieprzerwanie do dzisiaj. Obecną formę uniwersytet przybrał jednak dopiero w 1959 roku. Już wtedy na pierwszym miejscu w planach rozwoju uczelni było kształcenie przyszłych specjalistów w medycynie.

Studenci, którzy chcą podjąć studia na wydziale lekarskim, mogą wybrać jako główny kierunek medycynę lub stomatologię. Nie jest wymagana znajomość języka słowackiego, kształcenie prowadzone jest po angielsku. Należy jednak nadmienić, że słowacki jest jednym z przedmiotów obowiązkowych dla studentów zza granicy. Jego nauka na uniwersytecie trwa trzy lata i pozwala poznać podstawy gramatyki oraz słownictwa słowackiego. Należy on – podobnie jak polski – do grupy języków zachodniosłowiańskich, dzięki czemu wykazuje liczne podobieństwa i jest stosunkowo łatwy w nauce dla polskich studentów.

Co ważne, w procesie aplikacji na uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika nie jest brany pod uwagę wynik polskiej matury. O przyjęciu decydują jedynie punkty uzyskane podczas egzaminu wstępnego. Jest to test wielokrotnego wyboru, na który składa się sto pytań z biologii oraz sto z chemii. Kandydatom udostępniamy materiały do nauki (testy z odpowiedziami), aby umożliwić im zdanie egzaminu bez stresu i pośpiechu. Daje to szansę przede wszystkim tym absolwentom, którym z różnych powodów nie powiodło się podczas matury (otrzymali zbyt niski wynik, aby zostać przyjętym na studia medyczne lub stomatologiczne w Polsce).

Po ukończeniu drugiego roku nauki za granicą na uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika możliwe jest przeniesienie na wybraną uczelnię medyczną w kraju. Ci studenci, którzy zdecydują się jednak pozostać w Koszycach, mogą mieć pewność, że ich dyplom będzie uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie ma również żadnego problemu z jego nostryfikacją w innych państwach świata. Co więcej, wyuczone angielskie słownictwo związane z dziedziną medycyny pozwala na podjęcie pracy w niemal dowolnie wybranym kraju na świecie.

PERFECT jest oficjalnym przedstawicielem koszyckiego uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika. Umożliwiamy kandydatom aplikację na wybrany kierunek studiów, zapewniamy również tłumaczenie dokumentów na język słowacki. Dla naszych klientów organizowany jest także specjalny termin egzaminu w Krakowie (nie trzeba jechać do Koszyc na egzamin w lipcu).

Pozdrawiamy, PERFECT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *