Studia za granicą

Pozostałe kraje / Wpisy

Uniwersytet medyczny w Debreczynie

Debreczyn jest drugim co do wielkości miastem na Węgrzech i siedzibą jednego z najlepszych uniwersytetów medycznych w Europie Środkowej. Uczelnia od wielu lat kształci przyszłych lekarzy, dentystów i farmaceutów.

Studia za granicą na uniwersytecie w Debreczynie trwają 5 lat – wyjątkiem są studia medyczne, w przypadku których kształcenie rozłożone jest na 6 lat. Szósty rok jest w tym przypadku poświęcony na pisanie pracy dyplomowej oraz staż medyczny, który można odbyć także w proponowanych szpitalach poza terytorium Węgier.

Kandydaci na studia muszą wykazać się znajomością języka angielskiego na wymaganym poziomie oraz zdać egzamin wstępny z biologii i chemii, składający się z części pisemnej i ustnej. Studia prowadzone są w języku angielskim, ale wymagane jest również poznanie podstaw węgierskiego. Studenci od trzeciego roku biorą udział w praktykach w klinice uniwersyteckiej, muszą zatem być w stanie porozumieć się z pacjentami. Studia na wszystkich kierunkach są płatne, w cenie zawiera się nie tylko czesne, ale również koszt ubezpieczenia czy podręczników.

Zdobycie stopnia naukowego w Debreczynie gwarantuje uzyskanie dyplomu honorowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wiele państw wymaga jednak zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje absolwenta, jeśli zdecyduje się on na pracę poza terytorium Węgier. Uczelnia stawia duży nacisk nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne wykorzystanie pozyskanych wiadomości. Z tego powodu już na trzecim roku studenci stają przed wyzwaniami prawdziwego lekarza – oczywiście nadal pod czujnym okiem opiekunów.

Aby otrzymać dyplom należy nie tylko zdać wszystkie egzaminy, ale również obronić pracę dyplomową. Kształcenie na kierunkach medycznych prowadzone jest w trybie jednolitych studiów i kończą się zdobyciem tytułu doktora. Studia dwustopniowe obowiązują wyłącznie w przypadku kierunków takich jak fizjoterapia czy zdrowie publiczne.

Chlubą uczelni są jej programy międzynarodowe. Dzięki uruchomieniu studiów w języku angielskim już w 1987 roku, na kształcenie w Debreczynie decyduje się wiele osób z różnych krajów na świecie. Uniwersytet bierze również udział w programie Erasmus.

Pozdrawiamy, PERFECT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *