Studia za granicą

Popularne kierunki / Skandynawia / Wpisy

Społeczeństwo i interdyscyplinarność. Uniwersytet Malmö

Do lat 90. XX wieku Malmö było miastem niemal wyłącznie przemysłowym, nastawione przede wszystkim na rozwój stoczni. W ostatnich latach przekształciło się jednak w postindustrialny ośrodek kulturalny oraz naukowy. W 1998 roku otwarta została tam pierwsza uczelnia wyższa – Malmö högskola. Początkowo studia podjęło 5 tysięcy studentów, obecnie ich liczba wynosi ponad 24 tysiące.

Uniwersytet w Malmö kładzie bardzo duży nacisk na nauki społeczne oraz ich współpracę z innymi dziedzinami. Badania oraz kształcenie prowadzone są z nastawieniem na rozwój dzięki społeczeństwu. W ramach uczelni działają wydziały:

Wydział Zdrowia i Społeczeństwa, nastawiony nie tylko na ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego, ale kształcący również w zakresie opieki społecznej i kryminologii;

Wydział Kultury i Społeczeństwa łączący nauki antropologiczne, lingwistyczne, polityczne i artystyczne;

Wydział Edukacji i Społeczeństwa, który kształci przyszłych nauczycieli. Nauka w ramach tego wydziału skupia się na łączeniu edukacji z innymi dziedzinami, między innymi sztuką, medioznawstwem, polityką czy nawet sportem;

Wydział Technologii i Społeczeństwa, w ramach którego organizowane są kursy informatyczne oraz programy łączące elementy informatyki, designu i medioznawstwa;

Wydział Odontologii zajmujący się kształceniem przyszłych dentystów, protetyków, ortodontów i specjalistów chorób jamy ustnej. Przy wydziale działa także jedna z największych szwedzkich klinik.

Ośrodek w Malmö oferuje również studia w języku angielskim: 6 programów na poziomie licencjatu oraz 16 dla stopnia magistra. Dla studentów zagranicznych organizowane są kursy podstaw języka szwedzkiego oraz kultury kraju. Studia w Szwecji są bezpłatne dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Wsparciem na odpowiednim poziomie objęci są nie tylko osoby akurat uczące się na jednym z kierunków, ale także absolwenci uczelni, którym ośrodek pomaga znaleźć pracę. Jeszcze podczas trwania nauki można wziąć udział w warsztatach uczących pisania CV i listu motywacyjnego czy radzenia sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach uniwersytetu działa również biuro karier, które pomaga odkryć swoje zalety i znaleźć odpowiednią ścieżkę kariery.

PERFECT jest oficjalnym przedstawicielem tej uczelni w Polsce. Pomagamy polskim maturzystom i studentom dostać się na studia na tej uczelni. Polecamy szczególnie studia z dziedzin: Human Rights, Peace and Conflict Studies, International Relations – dające dużą szansę na pracę w międzynarodowych organizacjach i instytucjach np. Unii Europejskiej.

Pozdrawiamy, PERFECT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *