Studia za granicą

Wielka Brytania

Polscy studenci za granicą mają być ambasadorami polskiej kultury

Integracja, wymiana doświadczeń, budowanie przywództwa i promocja polskiej kultury za granicą – takie były cele 10. Kongresu Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii. To największa coroczna konferencja polskich studentów na Wyspach Brytyjskich od 2008 roku! Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że Polacy, którzy zdecydowali się na studia w Anglii, wykazują duże zaangażowanie w podtrzymywanie relacji z krajem, a Kongres jest jednym z przejawów tego zaangażowania. Jak wyglądała tegoroczna edycja?

Kongres odbył się w dniach 27-29 stycznia na jednej z najbardziej elitarnych uczelni na świecie – University of Cambridge. Zorganizowała go Federacja Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii i Cambridge University Polish Society. Podczas spotkania poruszane były cztery główne tematy: zmiany w polskim szkolnictwie wyższym, miejsce kultury polskiej w umysłach Polaków studiujących za granicą, wpływ Brexitu na sytuację Polaków w Anglii oraz możliwości i szanse rozpoczęcia kariery w Polsce po zagranicznych studiach.

Poprzednie edycje Kongresu odbywały się m.in. na Warwick, Oxfordzie czy uniwersytecie w Edynburgu. Uczestnikami byli i są studenci wielu różnych kierunków, np. prawa, ekonomii, finansów czy nauk przyrodniczych. Tegoroczną edycję współorganizowało powstałe dziewięć lat temu Polskie Stowarzyszenie Studentów na Uniwersytecie w Cambridge. To organizacja zrzeszająca około 400 członków, a jedną z jej inicjatyw jest Next Step: Poland kierowaną do polskich absolwentów studiów zagranicznych, którzy swoją karierę zawodową chcą rozwijać w kraju.

W spotkaniach wzięło udział wielu przedstawicieli polskich władz, w tym wicepremier Mateusz Morawiecki. Uczestniczyli oni m.in. w debatach o polityce zagranicznej czy prawach obywatelskich. Nie zabrakło także przedstawicieli sektora prywatnego i środowisk kultury. Te ostatnie reprezentowali m.in. Andrzej Seweryn i Jan Komasa. Na Kongresie głos zabrał także podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Łukasz Szumowski. Mówił, że studenci, którzy swoją przyszłość zdecydują się na stałe związać z Wielką Brytanią, powinni stać się ambasadorami polskiej kultury i polskiego szkolnictwa wyższego, które liczy sobie już ponad 650-letnią tradycję. Ponadto z rozmawiał z przedstawicielami stowarzyszeń studenckich działających na brytyjskich uczelniach o szansach na zintensyfikowanie relacji między naszym krajem a polskimi studentami w krajach Wielkiej Brytanii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *